Periodo viaggio

Agosto-settembre 2010

Tappe principali  Nagoya, Kanazawa, Kyoto, Nara, Hiroshima, Miyajima, Aso, Osaka, Tokyo, Kamakura, Yokohama, Nikko
Tipologia viaggio - Indipendente

- Trasporti  aereo,  treno

- Pernottamento: Hotel e Ryokan

 

Google
 
Web www.ponky-cicci.it